Pubmed    Pubmed Central
uBio Home | uBioRSS

WebSearchLiteratureMolecularImages

 uBio  Web Results 1 - 10 of about 24

Synonyms:
   Rhizamoeba 

Broader Terms:
   Flabellulidae 
   Hartmannellidae 
   Leptomyxidae 
   Rhizamoeba 

More Specific:
   Rhizamoeba 
   Rhizamoeba australienses 
   Rhizamoeba australiensis 
   Rhizamoeba clavarioides 
   Rhizamoeba flabellata 
   Rhizamoeba polyura 
   Rhizamoeba saxonica 
   Rhizamoeba schnepfii 
 
 
Latest Articles on Rhizamoeba from uBioRSS
The Novel Marine Gliding Zooflagellate Genus Mantamonas (Mantamonadida ord.... - ScienceDirect Search: species
Rhizamoeba neglecta n. sp. (Amoebozoa, Tubulinea) from the bottom sediments... - ScienceDirect Search: "n sp"


External Resources:1.  miRNAs expression signature potentially associated with lymphatic dissemination in locally advanced prostate cancer.LinkIT
Pudova EA, Krasnov GS, Nyushko KM, Kobelyatskaya AA, Savvateeva MV, Poloznikov AA, Dolotkazin DR, Klimina KM, Guvatova ZG, Simanovsky SA, Gladysh NS, Tokarev AT, Melnikova NV, Dmitriev AA, Alekseev BY, Kaprin AD, Kiseleva MV, Snezhkina AV, Kudryavtseva AV
BMC medical genomics, 2020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

2.  Mutation profiling in eight cases of vagal paragangliomas.LinkIT
Kudryavtseva AV, Kalinin DV, Pavlov VS, Savvateeva MV, Fedorova MS, Pudova EA, Kobelyatskaya AA, Golovyuk AL, Guvatova ZG, Razmakhaev GS, Demidova TB, Simanovsky SA, Slavnova EN, Poloznikov A?, Polyakov AP, Melnikova NV, Dmitriev AA, Krasnov GS, Snezhkina AV
BMC medical genomics, 2020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

3.  Sex-specific polymorphism of MET1 and ARR17 genes in Populus × sibirica.LinkIT
Melnikova NV, Kudryavtseva AV, Borkhert EV, Pushkova EN, Fedorova MS, Snezhkina AV, Krasnov GS, Dmitriev AA
Biochimie, 2019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

4.  The CIMP-high phenotype is associated with energy metabolism alterations in colon adenocarcinoma.LinkIT
Fedorova MS, Krasnov GS, Lukyanova EN, Zaretsky AR, Dmitriev AA, Melnikova NV, Moskalev AA, Kharitonov SL, Pudova EA, Guvatova ZG, Kobelyatskaya AA, Ishina IA, Slavnova EN, Lipatova AV, Chernichenko MA, Sidorov DV, Popov AY, Kiseleva MV, Kaprin AD, Snezhkina AV, Kudryavtseva AV
BMC medical genetics, 2019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

5.  Novel potential causative genes in carotid paragangliomas.LinkIT
Snezhkina AV, Lukyanova EN, Zaretsky AR, Kalinin DV, Pokrovsky AV, Golovyuk AL, Krasnov GS, Fedorova MS, Pudova EA, Kharitonov SL, Melnikova NV, Alekseev BY, Kiseleva MV, Kaprin AD, Dmitriev AA, Kudryavtseva AV
BMC medical genetics, 2019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

6.  Mutational load in carotid body tumor.LinkIT
Kudryavtseva AV, Lukyanova EN, Kalinin DV, Zaretsky AR, Pokrovsky AV, Golovyuk AL, Fedorova MS, Pudova EA, Kharitonov SL, Pavlov VS, Kobelyatskaya AA, Melnikova NV, Dmitriev AA, Polyakov AP, Alekseev BY, Kiseleva MV, Kaprin AD, Krasnov GS, Snezhkina AV
BMC medical genomics, 2019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

7.  Activation of Polyamine Catabolism by N¹,N11-Diethylnorspermine in Hepatic HepaRG Cells Induces Dedifferentiation and Mesenchymal-Like Phenotype.LinkIT
Ivanova ON, Snezhkina AV, Krasnov GS, Valuev-Elliston VT, Khomich OA, Khomutov AR, Keinanen TA, Alhonen L, Bartosch B, Kudryavtseva AV, Kochetkov SN, Ivanov AV
Cells, 2018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

8.  Exome analysis of carotid body tumor.LinkIT
Snezhkina AV, Lukyanova EN, Kalinin DV, Pokrovsky AV, Dmitriev AA, Koroban NV, Pudova EA, Fedorova MS, Volchenko NN, Stepanov OA, Zhevelyuk EA, Kharitonov SL, Lipatova AV, Abramov IS, Golovyuk AV, Yegorov YE, Vishnyakova KS, Moskalev AA, Krasnov GS, Melnikova NV, Shcherbo DS, Kiseleva MV, Kaprin AD, Alekseev BY, Zaretsky AR, Kudryavtseva AV
BMC medical genomics, 2018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

9.  Transcriptome analysis reveals mechanisms of geroprotective effects of fucoxanthin in Drosophila.LinkIT
Moskalev A, Shaposhnikov M, Zemskaya N, Belyi A, Dobrovolskaya E, Patova A, Guvatova Z, Lukyanova E, Snezhkina A, Kudryavtseva A
BMC genomics, 2018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0

10.  Fine structure of Leptomyxa ambigua n. sp. CCAP 1546/2 strain, formerly known as "Rhizamoeba flabellata" (Amoebozoa, Tubulinea, Leptomyxida).LinkIT
Smirnov A
European journal of protistology, 2018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=0123»